Beautiful Pilot on Hatecke Lifeboat

Through our dealer Alpha Marine Pro  we have been able to create an entrance at Hatecke GmbH, one of the largest lifeboat builders in Europe since 1986. The yard located in Drochtersen Germany was founded in 1903 and with approximately 370 men, € 50,000,000 is raised per year. , – converted. The production of the lifeboats takes place on a site of 30,000 m² divided over 9 halls. One of the most important parameters when building a lifeboat, apart from the fact that it must remain intact, is the degree of fire resistance. To create this, various fillers are put into the top layer (up to 40%). The disadvantage is that you get a surface that quickly chalks up, with all the consequences that entails. First of all, the fading of the color, it serves safety. After all, when you’re floating at sea, it’s handy to be seen quickly, hence the bright color scheme. In practice, it is often seen that after a very short period (about 3 months) the colors fade as a result of the chalking. Cleaning the lifeboats offers no solution, apart from the fact that this has to be done in a high frequency, the polymers discolor to yellow tones. This results in a change of color and an increasing decrease in gloss level. The boats are getting duller.

Alpha Marine Pro en recently visited our colleague Sebastiaan de Reus Hatecke to explain our vision on the maintenance of boats and the associated surfaces. The gentlemen were able to give an extensive presentation and answer all questions. In addition, Hatecke’s wishes and needs were inventoried and it was decided to carry out a pilot based on this.

In the week of May 2, a pilot was carried out on a lifeboat of the cruise ship Aida Perla. This cruise boat was at that time stationed at the Damen shipyard Wilton Feijenoord. The rescue boat that was treated was about 5 years old. Alpha Marine Pro, in collaboration with fellow dealers CMC-Pro, TwentyOne Maintenance and Juma Marine, took care of this sloop under the guidance of the Impressed Pro team. After an intensive pre-treatment program, the boat was treated with the Impressed Pro Marine Coat protection system, which was reinforced with Graphene for this specific project. The protection system is applied using XVLP technology.

The end result is very positive. The yellow color has been completely reduced and, moreover, the degree of gloss is very high. In addition to the safety aspect, this gives the lifeboats a luxurious appearance that fits such a cruise ship. In the coming period we will monitor the sloop and the work will be further evaluated in consultation with Impressed Pro, dealers and Hatecke. The aim is to draw up an extensive procedure in the future that will guarantee the safety of the lifeboats and, of course, the cruise boats themselves.

Hatecke Lifeboat 21

MOOIE PILOT OP HATECKE REDDINGSBOTEN

Via onze dealer Alpha Marine Pro hebben we een ingang kunnen creëren bij Hatecke GmbH, een van de grootste reddingboot bouwers van Europa sinds 1986. De werf gelegen in Drochtersen Duitsland is opgericht in 1903 en met ca. 370 man wordt per jaar € 50.000.000, – omgezet. De productie van de reddingsboten vindt plaats op een terrein van 30.000m² verdeeld over 9 hallen. Een van de belangrijkste parameters bij het bouwen van een reddingsboot, buiten het feit dat deze heel moet blijven, is de mate van brandwerendheid. Om deze te creëren worden er in de toplaag diverse vulstoffen gestopt (tot wel 40%). Het nadeel is dat je een oppervlak krijgt die snel verkrijt, met alle gevolgen van dien. Allereerst het vervagen van de kleur, deze dient de veiligheid. Immers als je op zee drijft is het handig snel gezien te worden, vandaar de felle kleurstelling. In de praktijk ziet men vaak dat na een zeer korte periode (ca. 3 maanden) de kleuren vervagen als gevolg van de verkrijting. Het poetsen van de reddingsboten biedt geen uitkomst, nog buiten het feit dat dit in een hoge frequentie uitgevoerd moet worden, verkeuren de polymeren naar geel tinten. Dit resulteert in een verandering van kleur en een steeds hogere afname qua glansgraad. De boten worden steeds matter.

Recent heeft Alpha Marine Pro en onze collega Sebastiaan de Reus Hatecke bezocht om daar onze visie op het onderhouden van boten en de bijbehorende ondergronden uiteen te zetten. De heren hebben hierbij een uitgebreide presentatie mogen geven en alle vragen kunnen beantwoorden. Daarnaast zijn de wensen en behoeften bij Hatecke geïnventariseerd en op basis hiervan is besloten een pilot uit te voeren.

In de week van 2 mei is er een pilot uitgevoerd op een reddingsboot van het cruisesschip Aida Perla. Deze cruiseboot was op dat moment gestationeerd op de Damen scheepswerf Wilton Feijenoord. De reddingsboot die behandeld is was ca. 5 jaar oud. Alpha Marine Pro heeft in samenwerking met collega dealers CMC-ProTwentyOne Onderhoud en Juma Marine deze sloep onderhanden genomen onder begeleiding van het Impressed Pro team. Na een intensief voorbehandelingsprogramma is de boot behandeld middels het Impressed Pro Marine Coat beschermsysteem, welke voor dit specifieke project is verstevigd met Graphene. Het beschermsysteem is aangebracht middels XVLP technologie.

Het eindresultaat is zeer positief te noemen. De gele kleur is in zijn geheel teruggebracht en bovendien is de glansgraad zeer hoog. Naast het veiligheidsaspect geeft dit de reddingsboten een luxe uitstraling die past bij een dergelijk cruiseschip. De komende periode zullen wij de sloep monitoren en worden de werkzaamheden in overleg met Impressed Pro, dealers en Hatecke verder geëvalueerd. Doel is om naar de toekomst toe een uitgebreide procedure op te stellen waarmee de veiligheid van de reddingsboten gewaarborgd blijft en hiermee uiteraard ook de cruiseboten zelf.

Hatecke Lifeboat 21
Alpha Marine Pro - Full Logo